پروژه کسری خدمت سربازی

پروژه کسری خدمت سربازی

سربازی از جمله مسائلی است که هر جوانی با رسیدن به سن مشمولیت به دنبال یافتن راهی برای فرار از سربازی و تلف نشدن ۲ سال از بهترین دوران زندگی خود هستند، به صورتی که برخی از افراد با استفاده از قوانین کفالت و یا با غیبت و تن دادن به خرید سربازی این کار را انجام می‌دهند، گرچه خرید آن تا پایان امسال بیشتر امکان پذیر نیست.

حال در این میان بسیاری از مشمولان خدمت سربازی به دنبال روش‌هایی هستند تا بتوانند دوران خدمت سربازی خود را از طریق پروژه کسری خدمت کاهش دهند، اما متأسفانه به علت نداشتن اطلاعات کافی در این راه موفق نمی‌شوند و برای اخذ کسری خدمت پروژه بهتر است شناخت دقیق تری نسبت به آن داشته باشید.