درباره ما

نیروهای مسلح مظهر اقتدار و استقلال هر جامعه ای هستند و نقش موثری در معادلات داخلی و بین المللی کشورها دارند. به همین دلیل از مهمترین اولویت های هر کشوری، تقویت آن و داشتن نیروی مسلحی مقتدراست. در کشور عزیز و بزرگ ما ایران نیز نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه و … در بالاترین آمادگی و اقتدار قرار دارند. از مهمترین عوامل اقتدار نیروهای مسلح، جذب و بکارگیری نخبگان جوان در سطوح مختلف و استفاده از پتانسیل تحقیقاتی کشور در جهت حل نیازمندیهای گلوگاهی و همچنین آینده نیروهای مسلح می باشد که این روند همواره در نیروهای مسلح ایران اسلامی مدنظر قرار گرفته است.

مجموعه اپا در راستای تقویت هر بیشتر ارتباط بدنه تحقیقاتی کشور با نیروهای مسلح ایفای نقش خواهد کرد و جهت استفاده از ظرفیت تحقیقاتی کشور و همچنین اطلاع رسانی فرصت های پروژه کسر خدمت، امریه و استخدام راه اندازی شده است.

حوزه ی تخصصی فعالیت :
۱ – اطلاع رسانی نیازمندی های گلوگاهی بدون طبقه بندی صنایع دفاعی به جامعه تحقیقاتی کشور
۲ – اطلاع رسانی فرصت های پروژه کسرخدمت، امریه و استخدام بدنه نیروهای مسلح
برخی از مهمترین تجارب، افتخارات :
۱ – معرفی بیش از ۱۰۰۰ نفر از دانشجویان توانمند به بدنه نیروهای مسلح و ارگان های دولتی در قالب پروژه کسرخدمت، امریه و استخدام
۲ – اطلاع رسانی نیازمندیهای گلوگاهی صنایع دفاعی فاقد طبقه بندی به بیش از ۲۰ شرکت دانش بنیان
🔴 دعوت به همکاری :
۱ – معرفی مجموعه ما به سایر دوستان و عضویت در اپلیکیشن ، سایت و کانال ما
۲ – دریافت و اطلاع رسانی درخواست های پروژه کسرخدمت، امریه و استخدام توسط سازمان ها در اپلیکیشن ، سایت و کانال ما